Cestovní agentura Jana Fišerová

Více o kartách, které používám

Pearl S. Bucková – Hrdé srdce:

„Všechno, co se ti v životě přihodí, stane se tvou součástí. Zapomenout nemůžeš, ani nesmíš zapomenout. Všechno potřebuješ, všechno, i lásku, i neštěstí, prostě všechno. Ztráta je svým způsobem taky hodnota, taky je kusem života“.
 
Odedávna se lidé zajímali o svůj osud. Přáli si znát odpovědi na nejrůznější otázky, chtěli vědět, co je čeká, nahlédnout do příštích dnů. K odhalování tajemství slouží různé věštecké metody. Můžeme věštit z letu ptáků, pohozených kůstek, fazolí, kávové sedliny, kostek apod.. Časem se objevily věštecké karty a zanedbatelná není ani řeč čísel.  Symbolem věštby může být i obyčejné křestní jméno. Všechny věštecké metody, ať už si vyberete jakoukoliv,  mají jediný cíl.  Pomoci nám  poznat sama sebe, vyhnout se nejrůznějším problémům a vykročit štěstí naproti.
Nebuďte se svým trápením sami. Pište, volejte, ptejte se. Jsem tu pro Vás 24 hodin denně.
 
Jaké služby Vám mohu nabídnout:
 
1.       Výklad tarotových karet
,, Nezapomeň, že někomu tam venku na Tobě záleží a vždycky bude."
Tarot je prastará karetní hra, která má především symbolický význam. K tarotovým kartám musíme přistupovat s úctou a vnímat, co nám karty sdělují. Tarot náš osud neovládá, každý z nás je strůjcem svého osudu, ale tarotové karty musíme brát jako dobrého
přítele, který nám může naznačit problém, pomoci nám s ujasněním vlastní  pozice a najít východisko ze zdánlivě bezvýchodné situace.
 
 
2.       Výklad cikánských karet
,,Žij tak, abys nelitoval předchozího dne, protože ten, který již odešel, se už nikdy nevrátí..."
 
Tyto karty mají své osobité kouzlo. Zobrazují kresbou konkrétní pojmy, události. Používali je kočovní věštci, s jejich pomocí je možno nahlédnout do tazatelovy minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Používám je spíše pro krátkodobé předpovědi a doplnění výkladu jiné sady karet.
 
 
3.       Výklad karet Biedermeier
 
"Náš život je jako kniha...
Za listem jde list,
co v ní skryto pro budoucnost,
kdo dovede číst?"
 
Tyto karty nás odkazují do časů našich prapraprababiček, do stylu měšťanského empíru, do doby první poloviny 19. století. Používám je k hledání osudových souvislostí a k doplnění výkladu jiné sady karet.
 
 
4.       Výklad karet Art deco
 
"Bože, dej mi klid mysli, abych přijímal vše, co nemohu změnit, odvahu, abych změnil vše, co změnit mohu, a moudrost, s níž rozeznám jedno od druhého."
 
Tento univerzální dekorativní styl se rozšířil v Evropě a v USA ve 20. a 30. letech dvacátého století zejména v průmyslu a v řemesle. I vykládací karty z tohoto období nesou ve svém výtvarném provedení rysy mnoha směrů, především kubismu, futurismu a secese /jednoduchá linie, výrazná barevnost/. Mají široké spektrum použití, dokáží najít odpověď na konkrétní otázky. Používám je k doplnění výkladu jiné sady karet.
 
5.       Výklad karet Mademoiselle Lenormand /francouzských karet/
 
"My všichni jsme autory svých vlastních životů. Není cesta, jak se zbavit viny a není, kdo by převzal naše pocty."
 
Tyto karty, sloužící k výkladu a k sebepoznání, navrhla a uvedla do života Marie Anne Adelaide Lenormandová. Narodila se r. 1772 ve francouzském Alenconu ve znamení Blíženců, zemřela r. 1843 v Paříži. Mezi její stálé klienty patřil např. Napoleon Bonaparte a jeho žena Josefína.
Tento druh karet se vyznačuje bohatostí výkladových významů a dokáže zhodnotit a vysvětlit problémovou situaci.
 
6. Symbolon
 
"Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám."
 
Na rozdíl od jiných karet odhaluje symbolon naši vnitřní osobnost, nastavuje nám zrcadlo, abychom si uvědomili, jak mnohdy už zapomenuté události dokáží výrazně ovlivnit náš
současný život.
 
7.       Runové karty
 
"Mlčení, jež je mocnějším prostředkem než mluvení, je také nejlepší cestou, jak sdělovat tajemství. "
 
 
 Slovo RUNA znamená tajemství. Zabývají se osobními záležitostmi tazatele. Osobně je beru jako magické a ochranné symboly. Pokládám je za pomocníky, ke kterým je třeba přistupovat s úctou a respektem.
 
 
8.       Kouzelní delfíni a mořské víly
 
"Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost."
 
Tyto nádherné karty dokáží vyjádřit naše myšlenky a pocity, zhmotnit naše přání a pomáhají nám v našem úsilí stát se lepšími a úspěšnějšími.
 
 
9.       Mars + Venuše
 
"Muži nikdy nepochopí ženy a ženy nikdy nepochopí muže. A to je věc, kterou muži a ženy nikdy nepochopí."
 
Tyto zajímavé karty s nadhledem vypovídají o světě mužů i o světě žen. Obsahují inspirační rady, jak porozumět svému protějšku.
 
 
10.       Karty Poselství andělů
 
"Přátelé jsou jako andělé, kteří tě zdvihnou, když naše křídla zapomenou létat."
 
Andělé vám pomohou kdekoliv a kdykoliv - vše, co musíte udělat, je požádat je s láskou a vírou ve svém srdci. Ať už potřebujete najít láskyplný vztah, získat bohatství a úspěch, ujasnit si své naděje a sny do budoucna, andělé vám mohou poskytnout milující pomoc.
 
 

 
11. Madžong
je přímý potomek starobylého orákula, s nímž se čínští vědci radili  před tisíciletími. Balíček obsahuje 144 karet, jejichž významy jsou úzce spjaty s čínskou symbolikou.
Předpovědi a rady, které madžong nabízí, jsou praktické, konkrétní a rozumné. Karty při výkladu nejprve odhalují současný problém, který tazatel musí řešit. Dále je výklad zaměřen na tazatelovu osobnost, naznačí blízkou budoucnost a události, které už probíhají. V další fázi výkladu poznáte překážky, které musíte překonat, seznámíte se s úkoly, které je třeba splnit, abyste se posunuli dál. Madžong vám nabídne i způsob, jakým se dají nepříjemnosti vyřešit, pomáhá najít cestu k dosažení vytčeného cíle.V závěru výkladu se objeví i výsledek přítomného nebo budoucího vývoje. Výklad madžongových karet je nadčasový, pomáhá při orientaci v oblasti různých stránek života – partnerské vztahy, finance, studium, společenské postavení a pod. 
Předpověď zahrnuje období  jednoho roku.
 
 
12. Andělé světla
Tento druh andělských karet Vám pomůže lépe pochopit situaci ve svém životě a pomůže Vám najít správnou cestu, kterou byste měli zvolit, pokud se chcete mít lépe. Tyto karty nedokáží předvídat budoucnost, protože ta je úzce spjata s našimi myšlenkami a rozhodnutími. Andělské karty Vás přinutí více o sobě i o svém okolí přemýšlet, více si věřit, více zvládat emoce a naslouchat své intuici.
 
 
Jak výklad karet ANDĚLÉ SVĚTLA probíhá:
položíte otázku a z 52 karet si vytáhnete tři karty, které Vás budou nejvíce přitahovat. První karta představuje bezprostřední minulost, přípravnou dobu, která předcházela okamžiku, v němž jste otázku položili. Druhá karta představuje přítomnost, Vaše současné myšlenky. Třetí karta naznačí východisko. Může se stát, že některé z odpovědí hned neporozumíte. Pak je třeba po návratu domů zamyslet se formou meditace nad sebou samým. Zklidněte se, pomodlete se a andělům poděkujte, protože Vám pomohou zbavit se negativních myšlenkových vzorců a emočních bloků, které vám brání ve spokojenosti a ve vývoji. Mějte na paměti, že vděčnost a pokora je klíčem k hojnosti.
 
13. Numerologické karty
nám pomáhají lépe a přesněji pochopit sebe i naše bližní. Počítání číslic udává naprosto přesné výsledky, v nichž se zrcadlí náš život.
Numerologické karty můžeme zapojit do svého běžného života.
 
Denní karta: zamícháte všech 70 karet a vytáhnete si jednu kartu – kartu dne. Zajímavý obrázek Vás vede k zamyšlení nad smyslem právě probíhajícího všedního dne, a afirmace Vás povede cestou, která Vám pomůže najít rychlé řešení pro daný den.
 
Dialog mezi kartou a břichem: zamícháme všech 70 karet a při míchání se soustředíme na jednu konkrétní otázku. Vytáhnu jednu kartu, která představuje naše vědomí, myšlení. Pak vytáhneme druhou kartu, kterou položíme pod první kartu – symbolicky na břicho. Tato druhá karta představuje naše podvědomí, city. Otočíme obě karty a podle dialogu, který mezi sebou obě karty vedou, rozpoznáme, zda vědomí a podvědomí jsou v souladu či v rozporu a v čem je problém, který bychom měli napravit.
 
Trojúhelníkové formace: v nich se řeší milostné a partnerské vztahy, naše vlastní minulost, přítomnost a budoucnost.
 
14. Mystický Kipper
Vznik karet MYSTICKÝ KIPPER  je datován do doby kolem roku 1900. Pro vznik názvu  Kipper existují dvě domněnky. Podle jedné je autorkou těchto nádherných karet berlínská věštkyně Susanne Kipper. Druhá verze hovoří o tom, že tento druh karet byl znám již v době třicetileté války /1618 – 1648/.
Nepoctiví obchodníci a pokladníci uřezávali u mincí zlaté okraje  nebo nakláněli váhu tak, aby ukazovala v jejich prospěch. Těmto nepoctivcům se tehdy říkalo Kipper. Ať je již správná první nebo druhá verze výkladu těchto magických karet, je jisté, že karty Kipper používali převážně prostí lidé. V době, kdy nebyly noviny, film, rádio a televize, se sousedé a přátelé rádi navštěvovali. A protože stejně jako dnes, i tehdy se řešily každodenní problémy, významným pomocníkem byly věštecké karty.
Urban Trösch, který namaloval 36 karetních obrázků, vytvořil dílo s vysokým jasem a přesností v detailu. Karty jsou nabity pozitivní energií a dokáží zmírnit i nepříjemné a smutné zprávy.