Cestovní agentura Jana Fišerová

Numerologické karty

 
Numerologické karty nám pomáhají lépe a přesněji pochopit sebe i naše bližní. Počítání číslic udává naprosto přesné výsledky, v nichž se zrcadlí náš život.
Numerologické karty můžeme zapojit do svého běžného života.
 

  1. Denní karta: zamícháte všech 70 karet a vytáhnete si jednu kartu – kartu dne. Zajímavý obrázek Vás vede k zamyšlení nad smyslem právě probíhajícího všedního dne, a afirmace Vás povede cestou, která Vám pomůže najít rychlé řešení pro daný den.
  2. Dialog mezi kartou a břichem: zamícháme všech 70 karet a při míchání se soustředíme na jednu konkrétní otázku. Vytáhnu jednu kartu, která představuje naše vědomí, myšlení. Pak vytáhneme druhou kartu, kterou položíme pod první kartu – symbolicky na břicho. Tato druhá karta představuje naše podvědomí, city. Otočíme obě karty a podle dialogu, který mezi sebou obě karty vedou, rozpoznáme, zda vědomí a podvědomí jsou v souladu či v rozporu a v čem je problém, který bychom měli napravit.
  3. Trojúhelníkové formace: v nich se řeší milostné a partnerské vztahy, naše vlastní minulost, přítomnost a budoucnost.