Cestovní agentura Jana Fišerová

MADŽONG

 
 
 
Co je vlastně madžong?
Madžong je přímý potomek starobylého orákula, s nímž se čínští vědci radili  před tisíciletími. Balíček obsahuje 144 karet, jejichž významy jsou úzce spjaty s čínskou symbolikou.
Předpovědi a rady, které madžong nabízí, jsou praktické, konkrétní a rozumné. Karty při výkladu nejprve odhalují současný problém, který tazatel musí řešit. Dále je výklad zaměřen na tazatelovu osobnost, naznačí blízkou budoucnost a události, které už probíhají. V další fázi výkladu poznáte překážky, které musíte překonat, seznámíte se s úkoly, které je třeba splnit, abyste se posunuli dál. Madžong vám nabídne i způsob, jakým se dají nepříjemnosti vyřešit, pomáhá najít cestu k dosažení vytčeného cíle.V závěru výkladu se objeví i výsledek přítomného nebo budoucího vývoje. Výklad madžongových karet je nadčasový, pomáhá při orientaci v oblasti různých stránek života – partnerské vztahy, finance, studium, společenské postavení a pod.  
Předpověď zahrnuje období  jednoho roku.